Greys Siedlec

Obiekt położony wzdłuż DK92 w kierunku Wrześni

Greys Polonia

Obiekt położony wzdłuż DK92 w kierunku Poznania

Hotel Greys Polonia ***

Obiekt bezpośrednio sąsiadujący z Restauracją Greys Polonia